Deklaracja dostępności

XVI Warnijski Kiermas w Bałdach

asian-man-holding-fresh-yellow-flowers-participation-local-traditional-buddhist-ceremony-people-with-religion-relationship

XVI Warmiński Kiermas Tradycji Dialogu Zabawy w Baldach odbędzie się 6 lipca 2024 r.

Zapraszamy wystawców na 16. edycję Kiermasu. Zachęcamy do udziału twórców, artystów ludowych, rzemieślników, których wyroby mieszczą się w tradycji regionu. Czekamy na producentów żywności tradycyjnej, lokalnej  i regionalnej, rękodzieła artystycznego, artystów, rzemieślników, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich. Nie dopuszczamy produktów z tworzyw sztucznych lub pochodzących z importu.

Warunkiem udziału jest wypełnienie Karta Zgłoszeniowa i dostarczenie do Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie pocztą elektroniczną (biuro@gokpurda.pl), tradycyjną (adres: Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie, 11-030 Purda 12A) lub osobbniście w terminie do 4 lipca 2024 r.

Szczegóły: tel. 89 512 46 63.