Deklaracja dostępności

Nagrody

Statuetka

MARKA WARMII I MAZUR

Statuetka „Marka Warmii i Mazur 2024” - to nagroda przyznana Szlakowi Świętej Warmii podczas VIII Kongresu Przyszłości - Gospodarka i Samorządy 2024 organizowanego przez redakcję „Gazety Olsztyńskiej”. To nagroda za "wielowymiarowe przedsięwzięcie, oparte na idei wykorzystania dziedzictwa historyczno-kulturowego i warunków przyrodniczych Warmii do jej rozwoju gospodarczego".Roza-regionow

RÓŻA REGIONÓW

W 12. edycji konkursu „Róża Regionów - najlepsze projekty promujące polskie produkty turystyczne” Powiat Olsztyński otrzymał wyróżnienie za cykl czterech „podpowiedników” turystycznych, tworzących serię „Biblioteczka Świętej Warmii”. Organizatorem konkursu jest wydawca „Wiadomości Turystycznych” - ogólnopolskiego miesięcznika branży turystycznej.


Laur 2023

LAUR

Laur „Najlepszym z Najlepszych” 2023 w kategorii Turystyka

Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego uhonoruje osoby, organizacje i instytucje, które osiągają sukcesy na arenie ogólnopolskiej, europejskiej i światowej. To podziękowanie za promocję regionu w kraju i na świecie.

kryształ PR 2022

KRYSZTAŁ PR 2022

Grand Prix VIII edycji konkursu KRYSZTAŁ PR 2022 w kategorii „Najlepsza Kreatywna Kampania Promocyjna”

Celem konkursu jest promowanie najbardziej wartościowych projektów promocyjnych jednostek samorządów terytorialnych i organów administracji państwowej jako inspiratorów kreatywnych działań i rozwiązań.

pro Warmia Mazury 2020

PRO WARMIA I MAZURY 2020

Wyróżnienie w IX edycji konkursu PRO Warmia i Mazury 2020

Ideą konkursu jest upowszechnianie najlepszych przykładów i dobrych praktyk komunikacji marketingowej. To nagrody za działania wpływające na atrakcyjność turystyczną i gospodarczą Warmii i Mazur oraz poprawę wizerunku naszego regionu.