Deklaracja dostępności

Nagrody

Laur 2023

LAUR

Laur „Najlepszym z Najlepszych” 2023 w kategorii Turystyka

Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego uhonoruje osoby, organizacje i instytucje,  które osiągają sukcesy na arenie ogólnopolskiej, europejskiej i światowej. To podziękowanie za promocję regionu w kraju i na świecie.

kryształ PR 2022

KRYSZTAŁ PR 2022

Grand Prix VIII edycji konkursu KRYSZTAŁ PR 2022 w kategorii „Najlepsza Kreatywna Kampania Promocyjna”

Celem konkursu jest promowanie najbardziej wartościowych projektów promocyjnych jednostek samorządów terytorialnych i organów administracji państwowej jako inspiratorów kreatywnych działań i rozwiązań.

.

pro Warmia Mazury 2020

PRO WARMIA I MAZURY 2020

Wyróżnienie w IX edycji konkursu PRO Warmia i Mazury 2020

Ideą konkursu jest upowszechnianie najlepszych przykładów i dobrych praktyk komunikacji marketingowej. To nagrody za działania wpływające na atrakcyjność turystyczną i gospodarczą Warmii i Mazur oraz poprawę wizerunku naszego regionu.