Deklaracja dostępności

Święte miejsca - Prosity

364140571_593046783030353_1465225857188689871_nŚwięte miejsca - Prosity

5 stycznia 1898r. w Prositach- niewielkiej wsi znajdującej się w Gminie Bisztynek urodził się Jozef Engling. W roku 1912 wstąpił do gimnazjum pallotynów w Vallendar koło Koblencji. Tam poznał ojca Józefa Kentenicha i w dniu 18 października 1914 roku bezpośrednio uczestniczył w założeniu szensztackiego ruchu apostolskiego. Ruch Szensztacki, dzięki Englingowi, znany był na Warmii już przed II wojną światową m.in. w Reszlu i Gudnikach. W czasie I wojny światowej, w październiku 1916 roku, Józef Engling został wcielony do armii niemieckiej. Zginął 4 października 1918 r. we Francji, koło Cambrai, mając zaledwie 20 lat. Jako żołnierz, na froncie, w środku wojennej zawieruchy, nie rezygnował z pracy nad sobą, doskonalił swoją duchowość poprzez codzienne odmawianie różańca oraz uczestniczenie (w sposób duchowy) w codziennej Eucharystii. Miał kontakt listowny z ojcem Kentenichem, dbał o duchowy porządek dnia i poświęcał się apostolstwu w trudnych wojennych warunkach. Proces beatyfikacyjny Józefa Englinga rozpoczął się na początku października 1952 roku. Zarówno miejsce śmierci we Francji, jak i miejsce urodzin w Prositach są miejscami kultu, pielgrzymek i spotkania z jego maryjna duchowością. Obecnie dom rodzinny Jozefa jest Izbą Pamięci, w której znajduje się sala spotkań i ołtarz maryjny. Corocznie w sierpniu w Prositach odbywają się międzynarodowe spotkania englingowskie.

Drugim kandydatem na ołtarze jest ks. Adalbert Prothman (1876-1945). Pochodził spod Pieniężna, od 1919 r. był on proboszczem w Prositach. Bardzo zaangażowany w prace parafialne, które prowadził z poświęceniem. Zorganizował Stowarzyszenie Maryjne dla Dziewcząt, prowadził kółko ministranckie, często adorował Jezusa w Najświętszym Sakramencie w Kościele i spowiadał. Młodzieży za wzór stawiał Józefa Englinga. Kiedy wkroczyła armia czerwona 28.1.1945 udzielił wszystkim parafianom absolucji i komunii generalnej. Zalecano mu, by założył świeckie ubranie, lecz on pozostał w sutannie, ukrywając się na jednym z gospodarstw na kolonii wsi. Został rozstrzelany przez żołnierzy rosyjskich. Ciało pochowano w mogile zbiorowej, a następnie w osobnym grobie pod krzyżem.

W 2016r. w Prositach powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Prosit im. Józefa Englinga, które podejmuje kroki ku zachowaniu miejsc pamięci, ożywieniu kultu Józefa Englinga wraz z instytucjami kościelnymi, Ruchem Szensztackim, Księżmi Pallotynami i innymi podmiotami zaangażowanymi w ratowanie i propagowanie wartości historycznych, religijnych, polskich i warmińskich.