Deklaracja dostępności

Mistrzynie Gwary Warmińskiej

Poznajcie laureatki IX Konkursu Prezentacji Gwary Warmińskiej "Po naszamu. Po warnijsku", który odbył się 2 grudnia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach.
Kategoria: szkoły podstawowe, klasy III-VI:
1. Michalina Czyż
2. Aleksandra Kowalska
1. Aleksandra Babecka
Kategoria: szkoły ponadpodstawowe:
1. Ewa Biermann i Ewa Tomasiak
2. Łucja Chodakowska
Organizatorzy i partnerzy: Departament Kultury i Edukacji - Urząd Marszałkowski Woj. W-M w Olsztynie 👍 Powiat Olsztyński👍Stowarzyszenie - Szlak Świętej Warmii 👍Gok Dywity👍 Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie 👍 Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie 👍 Andrzej Abako 👍 Joanna Michalska-Reda 👍 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia" 👍 Koło Gospodyń Wiejskich w Tuławkach ,,Tuła-wianki" 👍 Gmina Dywity 👍 Sołectwo Dywity 👍 Jan-Sad 👍 foto: Piotr Pawlik
Zadanie finansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.