Deklaracja dostępności

I Warmińskie Forum Gospodarcze

5 września 2023 r. w Hotelu Marina Club Mazury w Sile k. Tomaszkowa odbyło się I Warmińskie Forum Gospodarcze Szlaku Świętej Warmii. Głównym tematem Forum była integracja samorządów i biznesu wokół idei rozwoju regionu dzięki turystyce pielgrzymkowej.

Z tej formy wypoczynku, w Europie, korzystają katolicy, wyznawcy innych religii, ale także osoby o poglądach ateistycznych. Co najważniejsze, turystyka ta wykorzystuje walory przyrody regionalnej, dziedzictwo kulturowe i kulinarne oraz atrakcyjne miejsca w regionie i gospodarkę. Integracja całego regionu wokół tej idei będzie w przyszłości motorem napędowym gospodarki warmińskiej. Ideą jest wytyczenie na Warmii szlaku turystyki pielgrzymkowej na wzór Santiago de Compostela w hiszpańskiej Galicji.

Forum Gospodarcze ma zrzeszać ludzi ze wszystkich środowisk, którzy mają motywację i wpływ na wprowadzanie pozytywnych zmian na Warmii. Podczas Forum przedsiębiorcy i samorządowcy dyskutowali o najważniejszych kwestiach społeczno-gospodarczych takich jak polityka samorządowa i i gospodarka oparta na turystyce. Taka platforma powinna sprzyjać budowaniu pozytywnej atmosfery wokół inwestycji turystycznych i rozwojowych na Warmii.

W tym roku Forum w Sile odwiedziła ponad setka przedsiębiorców i  ok. 50 szefów warmińskich samorządów.  Patronatem Honorowym Forum  objęli: marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, metropolita warmiński adp Józef Górzyński i rektor UWM Jerzy Przyborowski.

Ogranizatorami I Warmińskiego Forum Gospodarczego są Powiat Olsztyński, Stowarzyszenie Szlak Świętej Warmii i Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej.

foto: Monika Nowakowska, Tomasz Sielicki, olsztyn.com.pl,