Deklaracja dostępności
O Warmio moja miła...
zobacz więcej

Aktywnie promujemy
i rozwijamy nasz region!

Szlak Świętej Warmii

I WARMIŃSKIE FORUM GOSPODARCZE SZLAKU ŚWIETEJ WARMII W SILE

Jak stworzyć wielowymiarowe siatki połączeń lokalnych biznesów, rzemiosła, gastronomii i samorządów? Czy turystyka pielgrzymkowa może być motorem napędowym warmińskiej gospodarki?

We wrześniu w Sile k. Tomaszkowa odbyło się I Warmińskie Forum Gospodarcze Szlaku Świętej Warmii. Głównym tematem Forum był turystyczny potencjał regionu. Potencjał niewykorzystany, szczególnie jeśli chodzi o turystykę pieszą. Z tej formy wypoczynku w Europie korzystają nie tylko katolicy, ale wyznawcy innych religii i osoby niewierzące. To doskonały sposób na wykorzystanie walorów przyrody, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego. Integracja całego regionu wokół tej idei jest kluczowa. I właśnie o tym lokalni przedsiębiorcy i warmińscy samorządowcy dyskutowali podczas I Warmińskiego Forum Gospodarczego w Sile. Ideą Stowarzyszenia jest wytyczenie na Warmii szlaku turystyki pielgrzymkowej na wzór Santiago de Compostela w hiszpańskiej Galicji.

siła

CZYTAJ DALEJ

Szlak Świętej Warmii

Granice Warmii pokrywają się z obecnymi granicami administracyjnymi powiatów: braniewskiego, lidzbarskiego oraz olsztyńskiego. Piękno Warmii zawdzięczamy jej mieszkańcom, którzy zawsze z czułością i troską traktowali otaczający ich świat.

Od czasu, gdy w 1525 roku Warmia stała się katolickim półwyspem w protestanckim księstwie pruskim, jest to też Święta Warmia. To ukształtowana przez wieki specyficzna forma polskiego krajobrazu kulturowego. Zakaz modlitwy we własnym języku, skłaniał mieszkańców Warmii do szukania ratunku u Maryi. Pielgrzymowali do trzech warmińskich sanktuariów: w Świętej Lipce, Stoczku Klasztornym i Gietrzwałdzie. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu kulturowego Warmii jest 1370 kapliczek. Drogi nimi usłane, spajały jeszcze mocniej wszystkie miasta i malownicze warmińskie wsie.

więcej

Poznaj Warmię i zakochaj się...

Pomagamy przedsiębiorcom
Pomagamy przedsiębiorcom

Naszym celem jest wspieranie lokalnego biznesu i dbałość o długoterminowe partnerstwa. Działania Stowarzyszenia mają być motorem napędowym branż: turystycznej, rolniczej, produkcji żywności ekologicznej i gastronomiczno-hotelarskiej. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdą firmą działającą z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warmii.

Wspieramy lokalne inicjatywy
Wspieramy lokalne inicjatywy

Za każdym sukcesem stoją ludzie. To lokalni liderzy, społecznicy i animatorzy kultury sprawiają, że małe ojczyzny stają się miejscami pięknymi, przyjaznymi i otwartymi na dobre zmiany. Rozwój lokalny to nie tylko biznes czy gminna infrastruktura. Tożsamość i poczucie wspólnoty budują ludzie kultury, sztuki, sportu.

Aktywnie promujemy region
Aktywnie promujemy region

Warmia ma ogromny potencjał turystyczny i gospodarczy. Ale wciąż w tych aspektach jest dużo do zrobienia. Chcemy wspierać działania promocyjne i inwestycyjne wszystkich członków Stowarzyszenia. Wspólne inicjatywy i jeden kierunek działania to szansa pomocy mniej zamożnym gminom, które nie zawsze mają fundusze na promocję. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!

Idziemy razem?
Napisz do nas!

Atrakcje regionu

Poznaj Warmię
i zakochaj się...

więcej

Warmia